ב Sunsundegui התחלנו את הגיוס של פרופילים מקצועיים. הוא מגיב לצרכים של הגדלת הצוות כדי להתמודד עם פרויקט וולוו. זהו חלק מהפעולות המוגדרות במסגרת שיתוף הפעולה הציבורי-פרטי המתואם על ידי המחלקה לפיתוח כלכלי ועסקי, באמצעות סודנה, וכן עובד על...

קראו עוד